Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Sıkça sorulan sorular

Kimler konuşma terapisi reçetesi verebilir?

Tıbbi bir tedavi olarak konuşma terapisi, temel tıbbi bakımın bir parçasıdır. Konuşma terapisi için reçete, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış doktorlar tarafından düzenlenir. Bunlar aşağıdaki disiplinleri içerir :

  • Pediatri ve ergen tıbbı uzmanları
  • KBB doktorları / foniatristler
  • Diş hekimleri / ortodontistler
  • Nörologlar / psikiyatristler
  • Genel pratisyenler / dahiliye uzmanları

Doktor gerektiğinde bir konuşma terapisi reçetesi düzenlerse, düzenleme tarihi ile terapinin başlaması arasında 28 günden fazla bir süre olmaması gerektiğine dikkat etmek önemlidir (özel reçeteler hariç).

Kural olarak, tedavi konuşma terapisi uygulamalarının tesislerinde gerçekleşir. Ancak terapi, muayenehane dışında kreşler, klinikler, bakım evleri ve gündüz bakım merkezleri gibi kurumlarda da gerçekleştirilebilir. Tıbbi olarak endike olması halinde, terapi ev ziyareti şeklinde de gerçekleştirilebilir.

Konuşma terapisini kim karşılıyor?

Konuşma terapisi masrafları yasal ve özel sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. Sağlık sigortası hastaları 18 yaşından itibaren %10'luk bir katkı payı ve 10€'luk bir reçete ücreti ödemek zorundadır. Ödenecek tutar, ilgili sağlık sigortasına ve alınan terapi ünitelerinin sayısına bağlıdır. Ek ücretten muaf olan hastalar hariç tutulur.

Zum Seitenanfang