Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Çocuklarda ve gençlerde terapötik odaklar Essen'deki Logopedi muayenehanelerimizde

Dil bozuklukları 

 • Dil gelişimi bozukluğu / gecikmesi
 • Dysgrammatism
 • Dili anlamada kısıtlamalar

Ses bozuklukları

 • Çocukluk çağı disfonisi (organik, fonksiyonel, psikojenik)
 • Ses teli nodülü
 • Rinofoni (genizden konuşmak)

Konuşma bozuklukları

 • Artikülasyon bozukluğu (örn. peltek konuşma)
 • Myofonksiyonel bozukluk
 • Sözel Gelişimsel Dispraksi
 • Çocukluk çağı Konuşma Apraksisi
 • Dysarthrie

Yutma güçlüğü

 • Patolojik yutma paterni ile orofasiyal dengesizlik

İşitsel işlemleme ve algı bozuklukları

 • Fonolojik bilinç bozukluğu
 • İşitsel bilgilerin işlenmesinde eksiklikler
 • Okuma /yazma zayıflığı

Konuşma akışı bozuklukları

 • Kekelemek
 • Bağırarak konuşmak
therapie-erwachsene_249
Yetişkinlerde terapötik odaklar

Dil bozuklukları

 • Afazi veya nörodejeneratif hastalıklarda konuşma bozukluğu
 • Dili anlamada kısıtlamalar
 • Bilişsel disfazi

Ses bozuklukları

 • Disfoni (organik, fonksiyonel, psikojenik)

Konuşma bozuklukları

 • Artikülasyon bozukluğu
 • Dizartri / Dizartrofoni
 • Konuşma Apraksisi

Yutma güçlüğü

 • Disfaji
 • Gıda alımı ile ilgili sorunlar

İşitsel işlemleme ve algılama bozuklukları

 • Yüz kaslarının bulunduğu bölgede felç

Akıcı konuşma bozukluğu

 • Kekelemek
 • Bağırarak konuşmak

Ayrıca aşağıdaki hizmetleri de sunmaktayım

Konuşma terapisinde hastalarıma yeterli bakımı sağlamaya büyük önem veriyorum. Bu doğrultuda aşağıdaki ek hizmetleri sunmaktayım:

 • Önleme ve profilaksi (örn. konuşma ve dil bozuklukları, ses bozuklukları ve nörodejeneratif hastalıklar için)
 • Kapsamlı konuşma terapisi danışmanlığı (akrabalar için de danışmanlık)
 • Bireysel bozukluk ve kaynak odaklı bir terapi tasarımı (sadece semptom odaklı değil, aynı zamanda neden odaklı bir çalışma)
 • Kapsamlı profesyonel terapi materyali
 • Diğer disiplinlerle (örneğin terapistler, doktorlar, kurumlar) düzenli disiplinler arası değişim
 • Düzenli eğitimlerle sürekli yetkinlik geliştirme
 • Çift dilli terapiler (Türkçe-Almanca)
 • bütünsel terapi yaklaşımları

Yönetmelik yayın tarihinden 28 gün sonra geçerlidir.

Zum Seitenanfang